Vabilo na redni zbor članov

      Komentarji so izklopljeni za Vabilo na redni zbor članov

Cven, 14. februarja 2024

VABILO NA REDNI ZBOR ČLANOV
ŠPORTNEGA DRUŠTVA CVEN

Na podlagi 15. člena Statuta Športnega društva Cven vabimo na redni zbor članov, ki bo v soboto, 2. marca 2024, ob 18.30 v zadružnem domu na Cvenu (Cven 3d).

Predlog dnevnega reda:

 1. Uvodni pozdrav in ugotovitev sklepčnosti
 2. Izvolitev delovnih teles zbora (delovni predsednik, zapisnikar, dva overovatelja zapisnika, verifikacijska komisija – 3 člani)
 3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 4. Poročila predsednika društva, predsednika nadzornega odbora in predsednika disciplinske komisije za leto 2023
 5. Finančno poročilo
 6. Poročilo verifikacijske komisije
 7. Razprava in sprejem poročil
 8. Razrešitev dosedanjega upravnega odbora društva, nadzornega odbora in disciplinske komisije ter izvolitev novega upravnega odbora društva in nadzornega odbora za naslednje štiriletno obdobje (2024–2028)
 9. Program dela in finančni načrt za leto 2024
 10. Članarina za leto 2024
 11. Razno

Člane in članice obveščamo, da lahko na občnem zboru poravnajo letno članarino. Hkrati vse povabljene vabimo, da po zboru poklepetamo ob prigrizku.

Vabljeni!

S športnimi pozdravi,

                                                                                     Branko Smodiš,

                                                                                     predsednik ŠD Cven