ORGANI ŠD CVEN

Na občnem zboru 13. maja 2022 so bili za naslednje dveletno obdobje izvoljeni naslednji člani organov:

Upravni odbor:

 1. Branko Smodiš, predsednik
 2. Rajko Marinič, tajnik
 3. Peter Petek, blagajnik
 4. Drago Vukan
 5. Branko Recek
 6. Jani Žibrat
 7. Andrej Marinič
 8. Janko Vargazon
 9. Nuša Lašič

Nadzorni odbor:

 1. Zoran Kosi
 2. Aleš Stajnko
 3. Boris Košič

Disciplinska komisija:

 1. Simon Fekonja
 2. Denis Pavliček
 3. Jože Ivančič