ORGANI ŠD CVEN

Na občnem zboru 10. marca 2018 so bili za naslednje dveletno obdobje izvoljeni naslednji člani organov:

Upravni odbor:

 1. Branko Smodiš, predsednik
 2. Rajko Marinič, tajnik
 3. Peter Petek, blagajnik
 4. Aleš Ploj
 5. Drago Vukan
 6. Jože Ivančič
 7. Branko Recek
 8. Jani Žibrat
 9. Andrej Marinič

Nadzorni odbor:

 1. Zoran Kosi
 2. Simon Makoter
 3. Aleš Stajnko

Disciplinska komisija:

 1. Janko Vargazon
 2. Iztok Pihlar
 3. David Novak