ZGODOVINA

V kroniki, ki jo je proučeval naš član Tadej Mesarič, je bilo takrat zapisano: “Fiskulturni aktiv je imel svoj občni zbor. Pričeli so z redno telovadbo. Poleg zadružnega doma so si napravili nogometno igrišče, na katerem je bila odigrana samo ena tekma.”

Leta 1953 se je društvo preimenovalo v TVD Partizan Cven. Poleg orodne telovadbe so od takrat gojili tudi lahko atletiko. Vendar je že v kratkem po tem dejavnost precej zamrla, ponovno pa se je razvila okrog leta 1970.

Od tega leta naprej obstajajo tudi številni zapisniki o delovanju društva. Člani so zgradili klubsko sobo, aktivni so bili v namiznem tenisu, nogometu, šahu, izvedli so plavalni tečaj, vadili na orodju, izvedli samostojno akademijo in organizirali izlet.

Leta 1975 so se članom izpolnile večletne sanje – dobili so novo asfaltno igrišče. Ponovno je oživel mali nogomet, začela sta se razvijati odbojka in tenis. Žal pa je zaradi neurejenosti dvorane zadružnega doma zamrla do takrat paradna disciplina – orodna telovadba.

V naslednjih letih so športniki dosegali zavidljive rezultate, predvsem v odbojki, namiznem tenisu, nogometu, orodni telovadbi.

V 80. letih se je začel razmah množičnih akcij, kot sta tek in kolesarjenje. Odvijale so se akcije Na teku se dobimo ter Vsi na kolo za zdravo telo. Velik razmah sta doživela tudi tenis in namizni tenis. Takrat je imelo društvo več kot sto članov.

4. julij 1985: Zmagovalci turnirja v Križevcih pri Ljutomeru (Branko Recek, Milan Ploj, Branko Nemec, Jože Makoter, Vili Recek, Janez Vargazon, Andrej Lukman)

Leta 1986 je TVD Partizan Cven prejel plaketo ZTKJ. Takrat je novinar Niko Šoštarič v časniku Delo zapisal: ” Na letošnjem srečanju društev Partizana iz vse Jugoslavije, ki je bilo v Novem mestu, je TVD Partizan Cven prejel visoko priznanje, plaketo ZTK Jugoslavije. To društvo, eno najstarejših pri nas, vseskozi aktivno in uspešno deluje na mnogih telesnokulturnih področjih. Danes šteje 295 aktivnih članov, od tega kar 115 žensk … Najvidnejše rezultate so dosegli v odbojki, kjer so ženske v pomurski ligi osvojile prvo mesto, moški pa tretje ter v namiznem tenisu, kjer je pionirska vrsta med najboljšimi v Pomurju … V lanskem letu so prav na njihovo pobudo prvič organizirali partizanski mnogoboj, ki je postal tradicionalna oblika merjenja uspešnosti med TVD v občini … Za svoje dosežke in aktivno delovanje so TVD Partizan Cven v lanskoletni anketi ZTKO Ljutomer proglasili za najuspešnejše društvo leta 1986 v ljutomerski občini.”

Tudi v naslednjih letih se je nadaljevalo odlično delo v vseh selekcijah, kar so dokazovali rezultati v namiznem tenisu, odbojki, nogometu in še kje.

Po letu 1990 je ponovno oživel nogomet na travnatem igrišču, odbojka pa se je preselila v Ljutomer.